Контакти:

България
8130 Созопол
ул. Одеса 28

тел: +359 899 12 1971

e-mail:
bulhunting@dir.bg
sozopol13@gmail.com

Ловува се в Странджа планина в ловните райони Бакърлъка, ловно стопанство Ропотамо. Държавно Ловно Стопанство Ропотамо е на юг от Бургас на 45 км. Управлява 20 хил. ха. територии. Допуска лов и риболов на Ропотамо, морски риболов, отстрелване на дивеч - елен, горски бекас, диви гъски.

Ловно стопанство Граматиково - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ГРАМАТИКОВО" се намира в сърцето на Странджа планина, сред величествени дъбови и букови гори. Територията му е хълмисто-планинска, с ниски заравнени била, прерязани от дълбоки долове.  Общата ловностопанска площ е 31 038 ха, а площта на горската територия - 21 071 ха.
Най-характерните представители на животинския свят, обект на лов в района на стопанството са: благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, лисица, чакал, дива котка и горски бекас.

Галерия Лов